routeplan

De belangrijkste gids in je bedrijf: jouw routekaart naar je doelen

5 april 2021   |   door Annemieke Tissink

Het lijkt in deze tijden haast onmogelijk om na te denken over de lange termijn van je bedrijf. Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. En toch… het is nodig om te bedenken waar je heen wil in de komende jaren. Als je dat niet doet, spring je in de auto zonder eindbestemming in je hoofd en ga je gewoon ergens heen. Dan duurt het vaak langer om je gewenste doelen te bereiken, veel langer. Dus heb je een routekaart nodig die helpt om jouw doelen te bereiken.

 

Een routekaart? Dat is de visualisatie van de acties die nodig zijn om met jouw bedrijf je gewenste doelen te behalen. Het helpt jou en je team voor ogen houden hoe je dagelijkse werk in verhouding staat tot de missie van je bedrijf. Het laat je zien dat alles wat je doet bijdraagt aan het bereiken van jouw toekomstvisie.

 

Wat is de kortste route?

Die routekaart is dus een soort GPS voor je bedrijf. Het vertelt je niet alleen waar je nu bent en wat de kortste route is naar je bestemming, het kan de route zelfs nog korter maken en om obstakels heen bewegen. Zo hoeven jij en je teamleden niet steeds ad hoc te bedenken hoe je bepaalde zaken aanpakt. Het is ook één van de beste tools om door de mist heen te kunnen kijken en jouw visie duidelijk te maken voor iedereen in het team.

 

Visiegedreven werken

Een effectieve routekaart voor je bedrijf is visiegedreven. Dus voordat je begint met het maken van jouw routekaart, moet je duidelijkheid hebben over de langetermijnvisie van je bedrijf. Je neemt hiermee een kijkje in de toekomst zoals jij die het liefst voor je ziet voor je business. Dit kan voor één, drie, vijf of tien jaar zijn, afhankelijk van de aard van het bedrijf. Zodra je de visie hebt vastgesteld, ben je klaar om de routekaart te ontwerpen. Dan heb je alle stappen op de route in kaart gebracht en heb je daarmee ook de subdoelen die jouw visie ondersteunen. Elk doel moet alle acties bevatten die nodig zijn om het te realiseren.

 

Handig stappenplan

Een ideale routekaart is geen ouderwetse wegenatlas (zo’n dik boek dat je vroeger in de auto had) of een geprinte routeplanner van 10 pagina’s om je richting je bestemming te brengen. Nee, de routekaart van je bedrijf moet echt handig zijn om te gebruiken. Dus idealiter staat alles allemaal op één pagina. Hier zijn de belangrijkste stappen om op te nemen op je kaart:

 

Stap 1: Jouw visie

Schrijf een helder statement met jouw visie bovenaan de pagina. Dit is de belangrijke leidraad waar iedereen in je bedrijf voortdurend aan moet worden herinnerd.

 

Stap 2: Jouw waarden

Wat zijn de waarden van je bedrijf? Wat is ononderhandelbaar in het doen en laten van je bedrijf? En hoe sluiten deze waarden aan bij de visie? Als ze niet op één lijn liggen, welke veranderingen moet je dan aanbrengen om ervoor te zorgen dat iedereen zich door dezelfde waarden laat leiden?

 

Stap 3: De bedrijfsprincipes

Maak een lijst van de principes die moeten worden nageleefd om de visie te helpen realiseren. Zie het als een soort gebruiksaanwijzing, zoals Montell Jordan al zong: This is how we do it. We schreven jaren geleden al over deze principes in een artikel over Starbucks. Het bepaalt hoe alles in het bedrijf gebeurt. Het kan over jouw bedrijf als geheel gaan, of het kunnen afzonderlijke routekaarten zijn voor verschillende gebieden, zoals hoe je omgaat met sociale media marketing of verbetering van jouw klantenservice.

 

Stap 4: De strategieën

Maak een lijst van de verschillende strategieën die nodig zijn om de doelen te bereiken.

Bijvoorbeeld: Wat zijn bijvoorbeeld de financiële strategieën of businessmodellen die nodig zijn om je doelen te bereiken? Welke marketingstrategieën moeten worden uitgevoerd om de gewenste financiële resultaten te bereiken?

 

Stap 5: De acties die je gaat implementeren

Maak een lijst van alle belangrijke acties voor elk van de strategieën. Dit is een cruciaal onderdeel van de routekaart. Het is wat elk onderdeel van de kaart uiteindelijk realiteit laat worden. Zorg dat je alle acties opnoemt die je moet implementeren. Wie gaat wat doen en wanneer? Zo maak je alle strategie ook meteen praktisch. Strategieën mislukken in de praktijk vaak omdat aan dit onderdeel onvoldoende aandacht is besteed. Het bedenken van een plan of idee, daar ben je als ondernemer geniaal in. De praktische uitvoering en daadwerkelijke implementatie van de plannen, die laat meestal te wensen over.

 

Stap 6: Mogelijke wegversperringen

Regeren is vooruitzien. Maak daarom een overzicht van mogelijke risico’s en obstakels die je mogelijk gaat ondervinden. Vind je dat lastig? Bedenk dan de problemen die je bij elk van de strategieën tegenkomt. Het voordeel van problemen is dat je ze kunt oplossen! Dus bedenk ook hier weer de praktische acties die je om de wegversperring heen helpen.

 

Stap 7: De mijlpalen om slingers aan op te hangen

Bedenk wat belangrijke mijlpalen zijn die je op weg naar je doelen tegenkomt. Subdoelen waar naartoe kan worden gewerkt. Zeker bij grote doelen en grote projecten waarbij het gemakkelijk is om ontmoedigd en overweldigd te raken. Het zijn kansen voor jou om niet alleen de voortgang bij te houden, maar ook om de voortgang te vieren die je bereikt. Want hoe klein ook, iedere mijlpaal vieren helpt je om door te zetten.

 

Uiteindelijk kan deze strategische routekaart één van de meest waardevolle documenten in je bedrijf zijn. Het is DE tool die jou en je team aan de visie kan blijven herinneren en door de waan van de dag heen op de goede weg kan houden. Werk jij je nu een slag in de rondte maar zonder resultaat? Wil je nu wel eindelijk eens de resultaten bereiken waar je zo naar verlangt? NU is het moment om (weer) volop focus te krijgen! 

 

Deze Online Masterclass FocusFlow is echt een must voor jou als:

 • Je een superfocus wilt aanbrengen in je werkzaamheden
 • Je de chaos in je hoofd wilt structureren
 • Je een duidelijke structuur in je week, maand en jaar wilt krijgen
 • Je meer vanuit flow wilt werken, in plaats van achter feiten aan te hollen
 • Je meer duidelijkheid wilt hebben over waar je naar toe gaat met je bedrijf
 • Je precies wilt weten welke stappen je naar je doel brengen
 • Je vaker nee wilt zeggen tegen dingen die je niet verder helpen
 • Je focus en structuur wil aanbrengen in je werk zonder jezelf te verliezen
 • Je tools wilt leren die helpen om super gefocust te blijven
 • Je wilt weten hoe jij jezelf altijd kan motiveren om steeds weer de volgende stap te zetten

Waarom zou je meedoen?

 • Je wilt meer tijd creëren en betere resultaten behalen in je bedrijf
 • Je wilt niet meer achter de feiten aanlopen
 • Je wilt grip op je agenda en je tijd
 • Je leert grenzen stellen naar je omgeving en vaker kiezen voor wat goed is voor jou
 • Je gaat concreet aan de slag en zet meteen stappen richting resultaat
 • Je tools wilt leren die helpen om super gefocust te blijven
 • Je wilt weten hoe jij jezelf altijd kan motiveren om steeds weer de volgende stap te zetten
 • Je hebt meteen online toegang en dus kun je het meteen anders aanpakken
" There are no quick wins in business.
It takes years to become an overnight success "

 

Richard Branson

Blaadje