thinkdifferent

Think different  

Wat kenmerkt de ondernemersmindset?

25 mei 2020   |   door Annemieke Tissink

Een ondernemer heeft een passie en een visie op de wereld. Dit geldt ook voor jou! Je kunt met jouw diensten de wereld verbeteren. Dit doe je door anders te denken en te doen. Veel zelfstandig professionals en ondernemers hebben in loondienst gewerkt. Zij hebben daarin het tegenovergestelde geleerd van de manier waarop een succesvolle ondernemer denkt en zich gedraagt.

 

Ondernemen vraagt om andere competenties. In loondienst heb je geleerd om zoveel mogelijk uren te werken, het altijd druk te hebben. Een ondernemer streeft ernaar zoveel mogelijk tijd te hebben, omdat tijd zijn kostbaarste bezit is. Hij wil zo min mogelijk uren maken en daarin wel zijn visie waarmaken. Als ondernemer zal je dus een bepaalde houding en mindset moeten ontwikkelen om je bedrijf succesvol te laten groeien en bloeien. In dit artikel gaan we dieper in op een aantal aspecten van de ondernemersmindset en de houding die eraan verbonden is. Hieronder werken we vijftien van deze eigenschappen uit.

 

 1. Leef vanuit een houding van dankbaarheid

Succesvolle ondernemers leven vanuit een houding van dankbaarheid. Ze zijn dankbaar voor wat ze hebben en wat ze mogen doen op een dag. Ze trainen zichzelf ook in die dankbaarheid. Ze kijken niet naar het gras van de buren dat groener is. Ze vinden niet dat ze ergens recht op hebben. Ze kijken naar wat ze zelf hebben, wat ze hebben gepresteerd of nog willen presteren.

 

Het mooie van deze eigenschap van dankbaarheid is, is dat hij leerbaar is. Je kunt er mee oefenen. Koop een mooi schrift of een opschrijfboekje en leg het naast je bed. Voordat je gaat slapen, pak je het schrift en hierin schrijf je alles van de afgelopen dag waarvoor je dankbaar bent op. In het begin is dit lastig. Je zal dan je best moeten doen, om minimaal tien dingen te benoemen. Streef op den duur naar minimaal dertig per dag. Als je dit dagelijks doet, zal je merken dat het makkelijker gaat. Daarnaast ga je met een gevoel van dankbaarheid slapen en sta je daar ook weer mee op. Op die manier begin je de dag met positieve energie.

 

 1. Vergeef anderen

Succesvolle ondernemers kunnen anderen vergeven. Ze blijven niet hangen in wrok. Ze kijken met name naar hun eigen rol en zijn bereid om de ander een tweede kans te geven. De reden dat ze dit doen, is dat ze weten dat de essentie van de relaties die ze met anderen aangaan goed is. Je begint geen relatie om hem te laten mislukken. Het is natuurlijk mogelijk dat er in de verwachtingen over en weer dingen mis zijn gegaan. Daarom gaan ze bij een conflict terug naar wat de essentie is van de relatie met de ander en zijn ze bereid om daarin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en steeds opnieuw te beginnen.

 

 1. Neem verantwoordelijkheid voor fouten

Hoe makkelijk is het niet om jouw fouten in de schoenen van de ander te schuiven? Succesvolle ondernemers nemen altijd verantwoordelijkheid voor hun fouten. Ze schuiven het niet af op wie of wat dan ook. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat het niet goed met je bedrijf gaat en dat dit komt door de economie, het overheidsbeleid, door oneerlijke concurrentie, etc. Als je dit zegt, gedraag je jezelf als een slachtoffer van de omstandigheid. Hierdoor leg je de oorzaak buiten jezelf en kom je niet verder. Succesvolle ondernemers nemen de verantwoordelijkheid voor hun fouten. Ze willen geen slachtoffer zijn van de situatie maar nemen de regie en kijken wat er niet goed is gegaan, wat ze daarin anders kunnen doen en doen dit vervolgens. Als dat niet werkt, zoeken ze net zolang naar nieuwe oplossingen tot het hun wel lukt.

 

 1. Geef complimenten

Succesvolle ondernemers geven anderen veel complimenten. Daarmee erkennen ze de kwaliteiten en successen van de ander. Dit is een hele sterke eigenschap! Door iemand een compliment te maken en te erkennen voor zijn kwaliteiten en gaven, erken je de ander zijn bestaan. Daardoor zal de ander zich erkent en trots voelen hierdoor  zelfs meer voor je willen doen. Belangrijk is om alleen complimenten te geven die je oprecht meent. Anders heeft het geen waarde en doet het meer afbreuk dan goeds.

 

Leer jezelf de eigenschap van complimenten geven aan. We zijn van nature geneigd anderen te bekritiseren, naar de negatieve eigenschappen te kijken en hierop te sturen. Hierdoor doen we mensen meer kwaad dan goed. Leidinggevenden kijken in functioneringsgesprekken altijd naar de competenties die nog ontwikkeld moeten worden, naar de aspecten waar de ander niet zo goed in is. Bedenk eens wat er zou gebeuren als je zou richten op de positieve aspecten van het functioneren van de persoon en die versterkt! Je kunt jezelf deze houding eigen maken door met jezelf af te spreken minimaal vijf complimenten per dag uit te delen aan mensen die je tegenkomt.

 

 1. Lees elke dag

Lees elke dag in een boek dat je verder brengt in je eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van je bedrijf. Succesvolle ondernemers besteden hun tijd heel effectief en efficiënt en voor veel van hen past de televisie hier niet in. Het is over het algemeen een medium dat je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van je bedrijf niet verder brengt. Hoe vaak zit je niet een hele avond te kijken zonder een bevredigend gevoel? Zeker als je vooral onzin hebt bekeken, van Temptation Island tot the Voice of Holland. Lees in plaats daarvan een boek! Een boek over je vakgebied, een boek over ondernemen of biografieën van ondernemers of inspirerende persoonlijkheden, die anders denken en doen. Houd je niet van lezen? Zoek dan ontspanning in andere dingen dan de tv, zoals een heerlijke boswandeling.

 

 1. Houd een dagboek bij

Denken op papier. Dat is wat veel succesvolle ondernemers doen. Ze hebben altijd een boekje bij zich waarin ze hun ideeën, gedachtes, inzichten en ervaringen opschrijven. Door de dag heen kijken ze terug in dat boekje en worden vanuit de inzichten nieuwe stappen gezet om te groeien. Dit kan persoonlijk zijn, maar ook voor je bedrijf. Het is een krachtig middel om steeds weer verder te komen in je ambitie.

 

Denken op papier en daar tijd voor nemen vraagt om discipline. Veel ondernemers willen dit doen, maar hebben niet de discipline om het echt te doen. Ook dit is aan te leren. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld aan het einde van je werkdag de belangrijkste inzichten op te schrijven en te kijken wat je daar mee kan doen. Kijk ook elke dag naar de inzichten van de dagen ervoor. Je zult verstelt staan van wat het na een tijdje voor je doet.

 

 1. Praat over ideeën

Een andere eigenschap die een succesvolle ondernemer onderscheidt van zijn minder succesvolle collega, is dat hij praat over de ideeën die hij heeft. Hij deelt ze met anderen en vraag om feedback. Hierdoor kan hij zijn ideeën verder aanscherpen om ze vervolgens ook goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast deelt hij de ideeën, zodat anderen die zich aangesproken voelen hem kunnen helpen om het te realiseren.

 

Wat mensen vaak van nature doen, is praten over anderen in plaats van over ideeën. Dit brengt je niet verder in je eigen ontwikkeling en ook niet in de groei van je bedrijf. Ga dus meer ideeën delen en minder praten over andere mensen. Praat liever met mensen en als je iets van hen vindt, kun je dat delen. Als je dit doet, ben je al sterk bezig, omdat je de moeite neemt om bepaalde feedback te geven. Dit betekent dat je om de ander geeft, je neemt een risico door de ander iets terug te geven.

 

 1. Gun anderen succes

Een succesvolle ondernemer is positief ingesteld en heeft een hoge positieve energie. Hij vindt zijn geluk ook in het succes van de ander en zal de ander daarin ook adviseren en helpen. Hij kan ook de successen van zijn concurrenten waarderen en kijkt wat hij daarvan kan leren. Veel mensen hopen stiekem toch dat hun concurrenten falen en dat het hen niet zal lukken. Dit is leven vanuit de gedachte dat er schaarste is. Een succesvolle ondernemer leeft vanuit de overtuiging dat er genoeg is voor iedereen. Daardoor kan hij ook genieten van het succes van de ander.

 

Dit is een waardevolle eigenschap. Vier je eigen successen, maar ook die van anderen. Help de ander om succesvol te kunnen zijn in zijn leven. Deze positieve levensinstelling gaat jezelf veel groei opleveren.

 

 1. Deel informatie en data

Dit past helemaal in de tijdsgeest van marketing 3.0. Eén van de meest succesvolle manieren is educational marketing, waarbij je klanten en opdrachtgevers waardevolle informatie geeft waar zij door kunnen groeien en inzichten krijgen. Een succesvolle ondernemer leeft vanuit de visie dat geven loont, vanuit de gedachte van overvloed. Er is genoeg voor iedereen.

 

Durf dus te geven! Houd het niet voor jezelf. Vroeger was dit minder populair. Men dacht toen: “Ik kan iets, ik heb een methode en ik wil die helemaal voor mezelf houden”. Vandaag de dag leven we in een tijd van samenwerking, vanuit een houding van 1 + 1 = 3. Houd je kennis en kunde dus niet voor jezelf, maar deel waardevolle informatie met de wereld en dan komt het ook weer bij je terug.

 

 1. Maak een “to-be lijst”

Een to-be lijst is een andere soort lijst dan een to-do lijst. Deze lijst gaat namelijk over hoe jij wilt zijn als mens en ondernemer. Welke waarden vind jij daarin belangrijk? Welke gedrag wil je graag laten zien? Hoe ziet je gezinsleven eruit? Hoe wil je zijn in je vriendschappen? Door hier lijst van te maken, creëer je die realiteit. Als je niet weet wie je wilt zijn, wordt je uiteindelijk vooral iemand die je niet wilt zijn.

 

Deze lijst houdt je scherp!  Kijk regelmatig wat je wilt zijn en hoe het daar mee staat. Je hebt dan de mogelijkheid om bij te sturen en keuzes te maken die bijdragen aan de persoon die je wilt zijn. Jij bent de regisseur van je eigen leven en hebt dus die mogelijkheid.

 

Ik wil graag onafhankelijk in het leven staan en altijd in elke situatie zelf verantwoordelijkheid nemen, mijn eigen boontjes doppen. Maar zo ben ik niet perse opgevoed. Door mij hier telkens van bewust te zijn, kan ik keuzes maken die ervoor zorgen dat ik wel mijn gewenste gedraag vertoon. Dat kan betekenen dat ik af een toe een coach zoek om me daarin te scherpen of een training volg op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

 

Maak eens een lijstje van de persoon die je wilt zijn. Als jezelf helemaal opnieuw zou mogen samenstellen, hoe zie je er dan uit? Niet perse uiterlijk maar vooral als persoon en karakter. Als je dat hebt, bedenk dan wat jij nodig hebt om deze persoon te worden.

 

 1. Straal vreugde uit

Straal bij alles wat je doet vreugde, blijdschap en passie uit. Succesvolle ondernemers zijn positieve mensen die blijdschap uitstralen. Vaak zie je mensen die woede en boosheid uitstralen, om wat voor reden dan ook. Dit zijn de mensen die je veel energie kosten en waar je niet graag bij in de buurt wilt zijn. Ze hebben een uitstraling van negatieve energie.

 

Straal dus vreugde en dankbaarheid uit. Dit draagt bij aan de hoge energie die je nodig hebt als ondernemer. Daarnaast vergroot het je positieve energie en je eigenwaarde. Je zult merken dat anderen graag bij je in de buurt willen zijn. Bedenk eens voor jezelf met wie jij het liefste zaken doet. Met mensen die een negatieve uitstraling hebben en energie kosten of mensen die een glimlach op hun gezicht hebben en een twinkeling in hun ogen?

 

 1. Houd een “to-do lijst” bij

Succesvolle ondernemers werken met een to-do lijst, een lijst die hen helpt om focus aan te brengen in de dag. Ze kiezen de drie belangrijkste activiteiten die prioriteit hebben en voeren deze als eerste uit. De tijd die ze daarna over hebben is een cadeau. Deze ondernemers werken hun lijst af en gaan met een goed gevoel naar huis. Ze plannen realistisch en zijn eerlijk naar zichzelf. Ze zorgen daarmee ook dat ze niet afgeleid worden als ze met een taak bezig zijn.

 

Mocht je nog niet dagelijks werken met een to-do lijst start daar dan mee. Je kunt hem de dag van te voren maken, aan het einde van dag voordat je gaat slapen, of aan het begin van de ochtend. Je zult merken dat je meer gefocust bent meer bereikt.

 

 1. Stel doelen

Doelen stellen is één van de belangrijkste eigenschappen van een succesvolle ondernemer. Hij stelt zichzelf doelen in het leven, niet alleen zakelijk maar op meerdere terreinen. Er is veel onderzoek gedaan naar doelen stellen en het blijkt dat in de praktijk maar 3% van de ondernemers doelen stelt. De onderzoeken laten zien dat die 3% tien keer zo succesvol is als de 97% overige ondernemers die geen doelen stelt bij elkaar.

 

Het stellen van doelen brengt enorme focus. Je kunt een beeld vormen van wat je wilt bereiken of dit nu financieel is of op gezondheidsgebied, in relaties etc. Je begint bij het eindpunt en als je dat helder hebt, kun je bepalen welke acties je allemaal moet uitvoeren om het eindpunt te realiseren. Deze acties zet je in chronologische volgorde en dan hoef je ze alleen nog maar in te plannen en uit te voeren. Op die manier realiseer je stap voor stap je doel.

 

Dagelijks kun je acties uitvoeren die bijdragen bij het realiseren van je doelen. Stel jezelf op bepaalde moment van de dag de vraag: draagt dat wat ik nu doe bij de realisatie van mijn doelen? Is het antwoord nee, stop er dan mee.

 

 1. Omarm verandering

Succesvolle ondernemers omarmen verandering. De wereld verandert dagelijks. Door de komst van internet gaat dit met een exponentiële curve. Zeker in tijden van crisis zien we dat oude verdienmodellen worden afgebroken en er nieuwe ontstaan. Als ondernemer is het belangrijk om open te staan voor verandering. Veranderingen bieden vaak nieuwe en ongekende mogelijkheden.

 

Veel mensen zijn bang voor verandering. Reden hiervoor is dat ze nu weten wat ze hebben en niet goed kunnen inschatten of de verandering ook daadwerkelijk een verbetering is. Als ondernemer heb je echter geen keus. Wil je blijven groeien en bloeien, niet alleen persoonlijk, maar vooral zakelijk en financieel, dan zal je de verandering moeten omarmen.

 

Ook dit is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Je kunt dit doen door regelmatig stil te staan bij bepaalde toekomstontwikkelingen en na te gaan wat voor kansen en bedreigingen deze ontwikkelingen voor je bedrijf met zich mee nemen. Als je dit experiment regelmatig uitvoert, krijg je vanzelf een open houding ten opzichte van verandering en kun je daar ook beter mee spelen. Je ziet sneller waar de mogelijkheden voor jou en je bedrijf liggen. Ook heb je minder moeite om daadwerkelijk  stappen te nemen om je bedrijf te veranderen, zodat je steeds weer nieuwe toegevoegde waarde kan bieden voor je klanten en opdrachtgevers.

 

 1. Geef de ander credit voor hun successen

Succesvolle ondernemers hebben de eigenschap hun successen toe te schrijven aan mensen die daarin belangrijk zijn geweest. Een succesvol bedrijf maak je niet alleen. Daar heb je altijd meerdere mensen bij nodig: partners, werknemers, andere ondernemers. Succesvolle ondernemers geven de eer graag aan de ander. Zij erkennen dat je met elkaar meer bereikt dan alleen, dat het teamwork is om het gewenste resultaat te behalen.

 

Jim Collins, de auteur van het boek “Good to great” heeft hier veel onderzoek naar gedaan. Hij vroeg zich af hoe komt het dat sommige bedrijven het in zowel slechte als goede tijden beter doen dan hun collega’s? Daaruit kwam naar voren dat anderen credits geven voor hun bijdrage aan succes, één van de belangrijkste leiderschapskwaliteiten van hun CEO was. Zij gaven anderen de eer voor successen. In tijden dat het slecht gaat of bij mislukkingen, neemt de CEO ook hier de verantwoordelijkheid voor. Bij de bedrijven die minder succesvol zijn bleek het omgekeerde waar te zijn.

 

KOM IN ACTIE

Wil jij vandaag weer verder aan de slag met het creëren van een succesvol bedrijf? Heb je het gevoel dat je nu eindelijk eens een grote sprong moet gaan maken, maar lukt dit niet? Daarom doen we strategische gesprekken; persoonlijke sessies waarin we kijken waar de kern van je uitdagingen liggen. Je krijgt van ons tips en inzichten die je meteen kan implementeren, zodat jij weer een boost krijgt om verder te gaan en je bedrijf meteen weer een stapje kan laten groeien.

 

Een gebrek aan helderheid en focus is wat ondernemers het meest weerhoudt om succes en resultaten te bereiken. Wij gaan graag vrijblijvend met je in gesprek over jouw doelen en de volgende stappen die jij kunt zetten met je bedrijf. We kijken naar wat er goed gaat in je bedrijf, waar kansen liggen voor groei en verbetering en hoe je dit kunt realiseren.

 

Voel je welkom voor 45 minuten onverdeelde aandacht voor jou, je dromen en groei van je bedrijf. Het gesprek vindt plaats per telefoon. Samen maken we helder waar je precies tegen aan loopt en wat er mag veranderen om meer te bereiken met je bedrijf. Ook delen we hoe we je het beste kunnen helpen groeien als je het niet alleen wilt doen.

 

Wil jij ook in aanmerking komen voor één van deze sessies? Vul dan onderstaand formulier in. Daarna maken we een afspraak met je.

Erken de ander altijd voor zijn kwaliteiten en bedrage aan het succes. Succes is teamwork. Je hebt altijd anderen nodig om succesvol te kunnen zijn. Door anderen te erkennen, groeien ze. Dit doet enorm veel voor de groei van jezelf, maar ook van de ander en je bedrijf.

1 Startend bedrijf laten groeien - 2 Lopend bedrijf naar next level - 3 Opschalen en leiderschap als eigenaar
dit veld niet invullen s.v.p.
" There are no quick wins in business.
It takes years to become an overnight success "

 

Richard Branson

Blaadje