Wie is hier de CEO

Wie is hier de CEO?

10 februari 2020   |   door Annemieke Tissink

Ieder bedrijf heeft een directeur of CEO, zelfs dat van jou. Nou noem je jezelf misschien niet zo en als ondernemers dat wel doen, gebruiken ze het vaak alleen om hun rol aan te geven op een visitekaartje. De praktijk laat zien dat ieder bedrijf behoefte heeft aan een directeur. Naast een directeur, is er in ieder bedrijf ook behoefte aan een marketing manager, financieel manager, operations manager en al die andere functies die je vaak op een organogram terug vindt.

 

Het probleem met kleine ondernemingen of eenmanszaken is dat je vaak zo druk bezig bent met alle ballen in de lucht houden, dat het moeilijk is om al die rollen in te vullen. In de meeste gevallen ben je vooral bezig met alle uitvoerende taken, die het grootste gedeelte van je dag in beslag nemen. Hierdoor voel je jezelf ook vaak lekker productief, omdat je veel van je to do lijst kunt afstrepen en snel resultaat zien. En trouwens, wie heeft er tijd om CEO te zijn als je ook ‘gewoon moet werken’?

 

Kijk verder

Door deze routine in stand te houden mis je de belangrijkste taak in je bedrijf: verder kijken dan vandaag. De reden dat ieder bedrijf een CEO nodig heeft, is omdat deze zijn blik richt op morgen, overmorgen, volgende maand en zelfs het komende kwartaal. De CEO is er om te bepalen welke middelen, strategieën en innovaties er nodig zijn om de organisatie naar een punt op de horizon over twaalf tot achttien maanden te brengen. En hier een plan voor te maken, zodat de uitvoering ook geborgd wordt.

 

Focus

Het maakt niet uit hoe slim je bent, iedere ondernemer heeft zo’n plan nodig. Dit plan geeft richting aan je activiteiten, geeft je focus in de waan van de dag en de activiteiten die je uitvoert. Veel ondernemers nemen geen tijd om strategisch na te denken en te plannen in hun bedrijf. Zonder strategische planning kun je dag en nacht werken, heel druk zijn en er na een tijd (pijnlijk) achter komen dat je op ramkoers ligt met je bedrijf.

 

Hieronder geven we je vijf tips om je groeikansen te vergroten:

 

1. Schrijf je doelen op.

Hierdoor zijn ze tastbaar en bieden ze een basis om je beslissingen te nemen en je voortgang te bekijken. Herzie ze minimaal ieder kwartaal, zodat je op de goede weg blijft.

 

2. Stel prioriteiten

Wanneer je doelen hebt gesteld, heb je niet alleen bepaald wat je wilt gaan doen. Het biedt ook een duidelijke richtlijn voor wat je allemaal niet gaat doen. Bekijk goed welke activiteiten in je bedrijf het meest belangrijker zijn en ga je hierop focussen. Nog teveel ondernemers raken burn-out door de activiteiten die niet essentieel zijn voor hun groei.

 

3. Maak van strategisch plannen een dagelijkse gewoonte

Ik heb eens gehoord dat je als baas van je eigen bedrijf ten minste 50% van je tijd per dag zou moeten vrijmaken voor het strategische werk. Hoeveel tijd je ook neemt, houd het in elk geval bij. Hierdoor kun je zien hoe jij jouw tijd besteed en hoeveel tijd je daadwerkelijk stopt in de strategie van je bedrijf.

 

4. Houd rekening met meerdere scenario’s

Wat je ook plant, de toekomst laat zich niet altijd sturen. Denk dus na over verschillende scenario’s wanneer je bezig bent met je strategische planning. Wat als er in het komende jaar meer via internet gaat gebeuren? Heb je dan met je fysieke kantoor nog genoeg toegevoegde waarde? Bedenk maar eens hoe dit voor banken geldt. Hoewel scenariodenken vooral werd toegepast in grote organisaties, is het steeds meer in opkomst voor kleine bedrijven. Het kan zelfs essentieel zijn voor snel veranderende branches. Juist jij als kleinere onderneming kan veel voordeel halen uit de scenario’s, omdat je veel flexibeler bent dan grote, logge organisaties en dus sneller op veranderingen in kunt springen.

 

5. Sluit je aan bij een mastermind groep met gelijkgestemden

Een groep met gelijkgestemde andere ondernemers is een goede manier om structureel tijd te maken voor strategisch denken en hierbij ook de hulp van anderen te hebben. Je bent met elkaar ‘als CEO’s’ en zit in dezelfde fase. Hierdoor kun je jouw plannen opstellen en bespreken met ondernemers die hier ook meer tijd en aandacht aan willen besteden, en je houdt elkaar verantwoordelijk voor de progressie die er ook daadwerkelijk wordt gemaakt.

 

Wil jij ook meer sturing op je bedrijf?

Doe dan mee aan het webinar De slimme route naar jouw ondernemerssucces!

Klik hier om je aan te melden!

" There are no quick wins in business.
It takes years to become an overnight success "

 

Richard Branson

Blaadje